សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជា​ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអង់គ្លេស

57