វីដេអូ

video

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី មេដវេដេវ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសហព័ន្ធរុស្សី ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្...

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី មេដវេដេវ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសហព័ន្ធរុស្សី ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
video

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម Volodymar Groysman នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រ...

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម Volodymar Groysman នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
video

សារលិខិតអបអរសាទររបស់លោកជំទាវ អធិការបតី នៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សារលិខិតអបអរសាទររបស់លោកជំទាវ អធិការបតី នៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
video

សារលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសជប៉ុន ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សារលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តម Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសជប៉ុន ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
video

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
video

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី អនុញ្ញាតឲ្យលោក វូ វ៉េតៅ ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុ Huawai ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងលោក លី ...

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី អនុញ្ញាតឲ្យលោក វូ វ៉េតៅ ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុ Huawai ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងលោក លី ឈាន នាយកសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍កួហុង ចូលជួបសំដែងការគួរសម
video

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិវូស៊ូ ទីក្រុងណាននីន សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន...

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិវូស៊ូ ទីក្រុងណាននីន សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
video

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតកំពុងសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតកំពុងសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
video

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ចូលជួបសំដែងកា...

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ចូលជួបសំដែងការគួរសម
video

ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងពិនិត្យព្រះរាជសុខភាព នៅទីក្រុងប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងពិនិត្យព្រះរាជសុខភាព នៅទីក្រុងប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន