អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២៦៤ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពីព្រៃ​សម្បទាន ដើម្បី​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅ​ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

23

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/264-20121224-TamberDistrict-KampongChamProvince.pdf”]

SHARE